Newsletter
Prześlij adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o promocjach i nowościach.
Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne

sklepu internetowego https://sklep.zdrowebuciki.pl/

zwany dalej sklep Zdrowe Buciki

1. Nazwa sklep użyta w niniejszym regulaminie oznacza sprzedawcę.

2. Nazwa klient użyta w niniejszym regulaminie dotyczy konsumenta.

3. Niniejszy regulamin dotyczy tylko zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.zdrowebuciki.pl/, zamówień telefonicznych składanych pod numerem telefonu +48 793 614 216, zamówień składanych drogą e-mail na adres:  sklep@zdrowebuciki.pl

4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem domeny https://sklep.zdrowebuciki.pl/, na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Sklep prowadzony pod nazwą handlową Zdrowe Buciki,  zarejestrowany jest przez Urząd Miasta Radom od dnia 26 maja 2009 roku, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Zdrowe Stopy Żaneta Chojnacka z siedzibą przy ul. Plac Stare Miasto 1, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, Polska, NIP: 9482302157, Regon 141852082.

6. Regulamin reguluje kwestie składania zamówień, zawarcie umowy, ceny i dostawy produktów, odstąpienie od umowy, procedurę postępowania w przypadku produktów wadliwych, warunki realizacji rabatów i bonów promocyjnych oraz ograniczenie naszej odpowiedzialności. Zamówienie produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek Vat).

8. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych, objęte gwarancją producenta.

9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"


§2 Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób: za pomocą strony internetowej dodając produkt do koszyka , wysyłając zamówienie na adres e-mail: sklep@zdrowebuciki.pl lub telefonicznie pod numerem tel: +48 793 614 216.

3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Warunkiem realizacji zamówień, których czas realizacji wynosi powyżej 3 dni roboczych jest przedpłata za zamówienie na konto sklepu. Zamówienia za pobraniem realizujemy tylko dla produktów dostępnych z opcją wysyłki 24h-48h.

5. Zamówienia wysyłane za pobraniem dotyczą tylko asortymentu dostępnego na stanie dla terminu wysyłki 24h-48h.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

8. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia oraz zapłaty za towar.


 §3 Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru bezpośrednio u kuriera

b) przelewem – przedpłata na konto sklepu

c) płatności przez zewnętrznych serwisów obsługujących płatności sklepu

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę lub wybrania opcji płatności przy odbiorze tzw. pobranie.


 §4 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na naszym rachunku bankowy.

4. Paczki wysyłamy w każdy dzień roboczy w godz. 13 - 15.


§5 Reklamacje

1. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego konsumentem. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia sklepu (sprzedawcy) o stwierdzonej niezgodności towaru niezwłocznie od dnia stwierdzenia takiej niezgodności w formie elektronicznej lub papierowej. Gwarancję produktów udziela producent lub dystrybutor.

2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji towaru jest dostarczenie przez klienta reklamowanego towaru i jeśli jest to możliwe dostarczenie go wraz z dowodem zakupu (np. paragon, rachunek, dowód zapłaty) oraz pisemną informacją niezgodności towaru z umową.

3. Reklamowany towar należy przesłać na adres sklepu:

Sklep ortopedyczny Zdrowe buciki

ul. Plac Stare Miasto 1

26-600 Radom

z dopiskiem "Dział reklamacji".

Wszelkie wnioski w sprawie składania lub zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: sklep@zdrowebuciki.pl

4. Sklep (sprzedawca) ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sklep naprawi albo wymieni klientowi reklamowany produkt wolny od wad. Jeśli wymiana albo naprawa naraziłaby klienta na znaczne niedogodności sklep, zgodnie z żądaniem klienta, może obniżyć ceną towaru albo zwróci - na skutek odstąpienia przez klienta od umowy - pełną należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. Uszkodzenia mechaniczne towaru nie są podstawą reklamacji tj. np: oderwane ozdoby produktów, wyrwane rzepy, otarcia/starcia skóry, zniszczenia produktu m.in. w przypadku złego stosowania lub źle dobranego rozmiaru produktu (np. zbyt duży luz w obuwiu powoduje zaczepianie podczas chodzenia o inne podłoże z konsekwencją odrywania się spodów obuwia) itp.

9. Klient zobowiązany jest do dbałości o produkt, konserwacją go w sposób należyty zgodnie z instrukcją obsługi załączoną do produktu.


 §6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostawy produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@zdrowebuciki.pl oświadczenia przed jego upływem. Forma druku odstąpienia od umowy powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Wyjątkiem, w którym konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zakup obuwia wraz z usługą korekcji spodów, lub zakup usługi korekcji spodów zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

2. Klient zwraca towar do Sklepu niezwłocznie od daty wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym: powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Klient wraz ze zwrotem towaru powinien zwrócić dowód zakupu towaru. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. W przypadku pozytywnej weryfikacji należność za zwrócony towar zostanie przekazana na konto klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dnia od daty wpłynięcia oświadczenia odstąpienia od umowy.

4. Jeśli podany rachunek bankowy klienta jest niepoprawny Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie przez klienta należności w określonym terminie dla zwrotu należności. Dane osobowe podane w formularzu zwrotu muszą być zgodne z danymi w dniu zakupu.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków dotyczących odstąpienia od umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty oraz na koszt Klienta Sklep odsyła towar.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, dotyczy w szczególności indywidualnych zamówień wkładek oraz obuwia profilaktycznego i ortopedycznego,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) obuwia na zamówienie, obuwia po przeróbkach ortopedycznych, indywidualnych na pomiar wkładek ortopedycznych na zamówienie.

7. W ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, zakupiony towar można wymienić na inny (np. rozmiar, kolor). Wymieniany towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Wymiana towaru na inny jest realizowana w terminie 1 -30 dni roboczych od momentu otrzymania wymienianego towaru oraz uiszczenia przez Klienta należności na wysyłkę wymienianego towaru (koszt wysyłki 16zł wpłata na konto Sklepu, tytuł płatności: wymiana nr zamówienia).


§7 Zwrot należności

1. Sklep dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta

b) odstąpienia od umowy sprzedaży przez Sklep

c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji

2. Zwrot należności dokonywany jest na podstawie danych przesłanych przez Klienta w oświadczeniu od odstąpienia.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu lub opóźnienie z przyczyn błędnych danych (wymaganych do przelewu bankowego) podanych przez Klienta.


 §8 Ochrona prywatności w tym danych osobowych

1. Składając zamówienie lub rejestrując się w sklepie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia, otrzymywania do sklepu materiałów reklamowych, promocyjnych, bonów i rabatów na zakupy.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także na pisemne żądanie ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest sklep Zdrowe Buciki z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Plac Stare Miasto 1, NIP 9482302157, REGON 141852082.

3. Sklep zabezpieczony jest certyfikatem SSL, dane osobowe klientów w szczególności dane podawane przy składaniu zamówienia, dzięki certyfikatowi SSL gwarantujemy zachowanie pełnej poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Przesyłane dane są szyfrowane dzięki czemu gwarantujemy każdemu klientowi:

  • bezpieczeństwo – szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych osobowych,
  • wiarygodność – potwierdzenie tożsamości strony WWW i serwera w internecie,
  • zaufanie – świadczenie usług zgodnie ze światowymi standardami.

 


 

 §9 Nota prawna - zakaz kopiowania i powielania

1. Wszystkie materiały umieszczone i opublikowane na stronie http://zdrowebuciki.pl/ oraz na stronie sklepu https://sklep.zdrowebuciki.pl/ są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych umieszczonych na stronie materiałów jest sklep prowadzony pod nazwą handlową Zdrowe Buciki zarejestrowany przez Urząd Miasta Radom, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Zdrowe Stopy Żaneta Chojnacka z siedzibą przy ul. Plac Stare Miasto 1, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, Polska, NIP: 9482302157, Regon 141852082.

2. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami), że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronach j.w. bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.

3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.

4. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z http://zdrowebuciki.pl/ oraz https://sklep.zdrowebuciki.pl/ na jakimkolwiek innym serwisie internetowym lub serwerze.


 §10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).


© Zdrowe Buciki

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl